Ndanda

Wodi Binafsi

Wodi binasfi kaktika hospital yetu zipo katika jengo la zamani ambalo lilijengwa mwaka 1927.Ingawa bado ni imara lakini halina viwango na vigezo vya kisasa.

Kwa upande mwingine idadi na matarajio ya wakazi imeongezeka juu ya hadhi na malazi ya kisasa hospitalini.

Hivyo tunatarajia kujenga wodi ya wagonjwa binasfi mpya ya kisasa.

Hivyo tunatarajia kujenga wodi ya wagonjwa binasfi mpya ya kisasa.

Vilevile mabadiliko madogo yanahitajika kwenye wodi ya zamani.
Mabadiliko hayo ni pamoja na kugawa vyumba vilivyopo ili kuleta kuongeza usiri katika wodi binafsi na pia kufanya ukarabati wa vyoo kuendana na usasa.

Wodi hizi za binafsi zitatusaidia kupata fedha za ziada za kuendesha hospitali ambazo zitasaidia kushusha garama za matibabu kwa wagonjwa wa kawaida.

Ramani na michoro imeshafanywa tayari na kampuni ya uchoraji iitwayo Internatinal Archtectural Office (rrp international).

Tunatarajia kujenga mwakani 2021.