Ndanda

CT Scan

Ukarabati wa Wodi.

Wodi zetu zilijengwa kati ya mwaka 1965 na 1975. Kwa sasa hazikidhi mahitaji na viwango, madirisha yameharibika,sehemu za paa zinavuja maji inyeshapo mvua,wagonjwa kukosa faragha, vyoo si rafiki kwa wenye ulemavu n.k. Mabomba ya kutiririsha maji ya mvua ni ya zamani sana na mengine yameziba  na kusababisha mafuriko katika baadhi ya wodi inyeshapo mvua kubwa. Ukararabati unahitajika kwa haraka,pamoja na mabomba ya maji ya mvua,ukarabati wa korido,kuweka vigae,na mwanga wa kutosha kwenye wodi na ujenzi wa vyoo rafiki kwa wenye ulemavu.

Mnamo Septemba 2021,tulifanikiwa kuanza na ukarabati wa wodi ya upasuaji ya wanaume,choo kimoja na korido. Ndani ya wodi,vigae vimewekwa pamoja na madirisha na mapanzia mapya ili kuwa na faragha zaidi kwa wagonjwa wetu. Baadhi ya bati za paa zinabadilishwa. Sakafu ya korido ya mlango mkubwa wameweka tarazo. Shukrani kwa mchango wa ukarimu kupitia Missio Austria,tumefaulu kuanza na ukarabati wa mfumo wa maji ya mvua na vyoo vingine viwili mnamo Oktoba 2021. Kwa wodi 7 zilizobaki na vyoo wodi 3 tunaendelea na harakati za kutafuta fedha.