Ndanda

Chuo cha Uuguzi

Utangulizi

Chuo cha Uuguzi Ndanda kinatoa Stashahada ya Uuguzi na Ukunga kwa Wanafunzi waliohitimu shule na wale walipo kazini. Chuo kiko katika nafasi ya kuanza Programu mpya ya Sayansi ya Maabara ya Afya katika kiwango cha Stashahada.

Muda wa kozi ni miaka tatu (3) kwa Programu zote za stashahada

Ninawaalika wanafunzi mbalimbali na Umma kwa ujumla kupitia tovuti yetu: www.ndandahospital.org ili ujifunze zaidi juu ya Programu zetu za kitaaluma, sifa za kujiunga, na Ada ya masomo, michango mingine na Malazi ya Wanafunzi.

Mawasilano:

Mkuu wa Chuo,
Chuo cha uuguzi na Ukunga Ndanda
S.L.P 16, Ndanda, Mtwara
Tanzania.
Simu ya Ofisi:         +255 (0)742 410 676
Simu ya mkononi:   +255 (0)742 410 676
Barua Pepe: ndandanursing@gmail.com
Tovuti: www.ndandahospital.org

Jinsi ya kufanya Maombi

Maelekezo ya jinsi ya kuomba Programu kadhaa katika Chuo cha Uuguzi Ndanda kwa mwaka wa masomo 2020/2021

Waombaji wote wa stashahada wanapaswa kuomba kwa kujaza fomu ambayo inapatikana katika kitufe apa chini

Waombaji wote wanatakiwa kulipa ada ya maombi ya 30,000/= kupitia Benki ya NMB kwa akaunti namba 70706600023, Tawi la Ndanda.

Maulizo na anuani:

Mkuu wa Chuo,
Chuo cha uuguzi na Ukunga Ndanda
S.L.P 16, Ndanda, Mtwara
Tanzania.
Simu ya Ofisi:         +255 (0)742 410 676
Simu ya mkononi:   +255 (0)742 410 676
Barua Pepe: ndandanursing@gmail.com
Tovuti: www.ndandahospital.org

KUMBUKA:

Majina ya waombaji waliofaulu yatachapishwa kupitia tovuti: – www.ndandahospital.org.
Tarehe ya mwisho ya kupokea maombi ni tarehe 08, Septemba, 2020 kwa waombaji wanaotamani kujiunga na Programu za Stashahada.

Kamati ya Udahili ina haki ya kukubali wale wanafunzi ambao wanakidhi vigezo.

Kamati ya Udahili itawasilishiwa orodha ya wanafunzi waliokidhi vigezo, na msajili. Idhini ya mwisho ya Usajili wa wanafunzi itatolewa na Kamati ya Udahili na kupitishwa na Bodi ya chuo.

Waombaji ambao hawana vigezo ya kusajiliwa wataarifiwa baada ya maombi. Wanafunzi waliokubaliwa wanahitajika kuleta vyeti halisi katika ofisi ya Msajili ili kuidhibitisha.

Baada ya kusajiliwa hatua zifuatazo zitafanyika

  1. Kufahamishwa mazingira ya chuo
  2. Kupewa kitambulisho cha Mwanafunzi
  3. Kupatiwa sare (Huduma za kabla)
  4. Kupatiwa sheria na kanuni za Wanafunzi
  5. Kupatiwa kanuni za mitihani

Vigezo – Kozi ya Uuguzi 

Sifa za Moja kwa Moja

Stashahada ya uuguzi na Ukunga (kwa waliohitimu shule)

Waliohitimu kidato cha nne na kuwa na ufaulu wa masomo manne yasiyokuwa ya dini kwa walau alama “D” kwa masomo ya Bailojia, Kemia na Fizikia, ufaulu kwa masomo ya Hisabati na kiingereza ni sifa za ziada

Sifa linganishi

Stashahada ya uuguzi na Ukunga (kwa waliohitimu ngazi ya Cheti cha Uuguzi)

Awe na Cheti cha Uuguzi cha NTA Level 5 katika Uuguzi na ufaulu wa alama “D” katika masomo ya Baiolojia, Kemia au Fizikia (CSEE) kwa wahitimu kuanzia mwaka 2010; au wahitimu kabla ya mfumo wa NTAs wanapaswa kuwa na cheti cha Wauguzi na Wakunga / Muuguzi wa Afya ya Umma daraja B na angalau kwa ufaulu wa alama “D” katika somo lolote la sayansi; NA uzoefu wa kazi wa miaka miwili (2) na zaidi, Viambatisho vya lazima: Usajili na Leseni ya kufanya mazoezi na TNMC, Cheti cha Astashahada na matokeo ya masomo yote ya Uuguzi na Barua ya ruhusa kutoka kwa mwajiri.

Vigezo – Kozi ya Maabara 

Sifa za Moja kwa Moja

Waliohitimu kidato cha nne (CSEE) na kuwa na ufaulu wa masomo manne yasiyokuwa ya dini ikijumuisha mawili (2) kwa alama “C” kwa masomo ya Kemia na Baiolojia na alama “D” katika Fizikia, ufaulu kwa masomo ya Hisabati na kiingereza ni sifa za ziada

Sifa Linganifu

Wamiliki wa Cheti cha Mtihani wa Kidato cha Sekondari (CSEE) wenye deni moja (1) na mbili (2) wamepita katika Kemia, Baiolojia, Fizikia, na Hisabati ya Msingi.

Cheti katika Msaidizi wa Maabara ya Matibabu aliyefundishwa kupitia mtaala wa maarifa ulio na maarifa na mpango wa kufaulu wa kupanda daraja (NTA kiwango cha 5 muhula 1).