Ndanda

Bi Grace Shayo

Examination Officer

Kanuni za Mitihani

Aina za mitihani inajumuisha mitihani ya kuandika, ya vitendo na ya mdomo. Uzito wa kila mtihani utakuwa kama ilivyoamuliwa chini ya Kamati ya Taaluma baada ya pendekezo la Bodi ya Uongozi

Mitihani itafanywa mwishoni mwa kila muhula kwa mujibu wa kanuni za Chuo. Wanafunzi lazima wachukue kadi zao za mitihani na vitambulisho kwenye chumba cha mitihani. Ofisi ya Mitihani itatoa kadi za mitihani siku 5 kabla ya kuanza kwa mitihani. Bwana Samson Maokola na Bi Grace Shayo ni maafisa wanaoshughulikia maswala ya mitihani.

Hakuna mtahiniwa atakayeruhusiwa kuingia kwenye mitihani katika somo lolote ikiwa hajakamilisha mahitaji ya kozi kwa kuhudhuria. Ikiwa mtahiniwa kama huyo ataingia kwenye chumba cha mtihani na kufanya mtihani, matokeo yake katika mtihani huo hayatabandikwa. Mwanafunzi lazima awe amehudhuria angalau 75% ya vipindi vya darasani kuweza kuruhusiwa kufanya mitihani ya mwisho katika somo husika.